Vícekomorový stolní inkubátor CT37

Tato novinka od firmy PLANER nabízí flexibilní řešení pro moderní laboratoře. V každé komoře lze individuálně nastavit optimální teplotní a vlhkostní podmínky.

Specifikace přístroje:

Možnost výběru 3 – 6 ti na sobě nezávislých komor s celkovou kapacitou až 72 Petriho misek. Praktické řešení nabízí úsporu prostoru v laboratoři. Nastavení teploty od 5°C do 40°C s přesností 0,1°C. Inkubátor je dodáván spolu se softwarem, který kontroluje a graficky vyobrazuje prostředí ve kterém se vzorky nachází. Bezpečnost vzorků je zabezpečena sérií alarmů a jako opci si zákazník může vybrat záložní zdroj energie v případě jejího výpadku.