Magnetické zkoušky

Magnetická zkouška práškovou metodou slouží ke zjišťování převážně podélných povrchových vad (trhlin) materiálu. Zkoušet je možno feromagnetické materiály. Při této zkoušce musí být obrobek na zkoušeném místě nejprve zmagnetizován (např. ručním magnetem). K optimálnímu znázornění vady dochází tehdy, jestliže magnetické pole prostupuje kolmo na vadu materiálu.

Jsou-li zvláště na povrchu materiálu diskontinuity, je na těchto místech porušeno magnetické pole. Nanášení magnetického prášku má za následek, že se na těchto vadách magnetického pole kumulují částice prášku, aby toto porušení překlenuly. Rozpoznatelnost vadných míst je velmi podstatně závislá na kontrastu částic magnetického prášku vůči ploše materiálu. Při zkoušce za denního světla je tento kontrast docílen nanesením podkladové kontrastní barvy (většinou bílé), při fluorescenční zkoušce fluoreskujícími částečkami magnetického prášku pod ultrafialovým světlem.

Více o produktech pro magnetické zkoušky na webu výrobce zde: https://www.mr-chemie.de/