Penetrační zkoušky

Zkoušení povrchových vad materiálu pomocí kapilárních zkoušek má své uplatnění převážně při kontrole svárů, odlitků, při výrobě lodí, letadel, nádrží atd.

Princip kapilární zkoušky spočívá:
- ve vlastnosti (vzlínavosti) červeného penetrantu, který vniká do povrchových trhlin materiálu
- ve vlastnosti bílé vývojky, která po uplynutí penetračního času vytáhne z eventualní trhliny penetrant na povrch a tím se znázorní vada materiálu.

Vlastní zkušební průběh se dělí do čtyř oddělených pracovních postupů, ke kterým jsou zapotřebí následující výrobky.

VENTIL2