Vícekomorový stolní inkubátor CT37

Tato novinka od firmy PLANER nabízí flexibilní řešení pro moderní laboratoře. V každé komoře inkubátoru CT37 lze individuálně nastavit optimální teplotní a vlhkostní podmínky. Dle požadavků na kapacitu lze zvolit 3 - 6 na sobě nezávislých komor s celkovou kapacitou až 72 Petriho misek. Toto praktické řešení nabízí značnou úsporu prostoru v laboratoři. Pro představu 1 toto zařízení zabere plochu 40 x 40 cm a může dosahovat kapacity až 6ti předchozího typu inkubátorů BT37.

Nastavení teploty je možné od 5°C do 40°C s přesností 0,1°C. Inkubátor je dodáván spolu se softwarem, který kontroluje a graficky vyobrazuje prostředí ve kterém se vzorky nachází. Bezpečnost vzorků je zabezpečena sérií alarmů a jako opci si zákazník může vybrat záložní zdroj energie v případě jejího výpadku.